Umahan sa mga Damgo. Bantog nga pilosopo - 4 ka letra, 5 letra, 6 letra, 8 letra, 10 letra?

Umahan sa mga Damgo. Bantog nga pilosopo - 4 ka letra, 5 letra, 6 letra, 8 letra, 10 letra?

 • Sa tibuuk nga kasaysayan sa katawhan, daghang mga naghunahuna ug pilosopo ang nahibal-an. Atong sulayan ang pagpangita sa labing inila kanila.

  Mga sulat 4: KANT.

  Mga letra sa 5: MARKA, NINDOT, Thales, Arch.

  6 nga mga letra: PLATO, MGA SOCRATES,Hippas, Meliss, Diogenes.

  Mga letra sa 8: DEMOKRITUS,Xenophanes, Parmenides.

  Mga letra sa 10: ARISTOTE.

 • Adunay daghang mga pilosopo sa lainlaing mga nasud ug sa lainlaing mga panahon. Sa akong hunahuna kini angay nga pagsugod sa panagna sa mga musunud nga kapilian

  4 буквы — Кант, Камю, Пирс;

  5 букв — Ницше, Маркс, Гоббс;

  6 букв — Платон, Сократ, Сенека, Гегель;

  8 букв — Демокрит, Конфуций;

  10 букв — Аристотель, Шопенгауэр.

 • В игре поле чудес на вопрос известные философы 4, 5, 6, 8 и 10 букв могу предложить следующие варианты ответа, например, 4 буквы — Кант, 5 букв — Ницше, Зенон, Бруно, Гоббс, Руссо, Герцен , 6 букв — Платон, Рассел, Сократ, 8 букв — Гераклит, Парменид, Коперник.

 • Ответом на игру — загадку quot;Поле чудес. Известный философ — 4 буквы, 5 букв, 6 букв,8 букв, 10 буквquot; будет написано после этого текста, по пунктам, чтобы вам было легко узнать ответы на ваши вопросы.

  Слово из 4 букв — Кант.

  Слово из 5 букв — Ницше.

  Слово из 6 букв — Сократ или Сенека.

  Слово из 8 букв — Конфуций.

  Слово из 10 букв — Аристотель.

 • Aron mabuhat ang mga gimbuhaton sa dula nga dula; Yuta sa Milagro;

  Mga ngalan sa upat ka letra: KAMYU, KANT;

  Mga ngalan sa lima ka letra: PLATO, RUSSO, NITSHE, Freud;

  Mga ngalan sa unom ka letra: DECART, SOCRATES, SENECA;

  Mga ngalan sa walo ka letra: PAGSULAY;

  Mga ngalan sa napulo ka letra: ARISTOTEL, CHOPENHAUER.

 • Философия — любовь к мудрости. Список известных философов разных эпох, различных философских школ и течений велик. Вот некоторые из самых известных философов по количеству заданных букв:

  4 nga sulat - Kant, Camus, Foucault

  5 sulat - Nietzsche, Russo, Sartre, Bruno

  6 nga letra - Descartes, Socrates, Seneca

  8 nga sulat - Confucius

  10 sulat - Machiavelli, Aristotle, Schopenhauer

 • Ang bantog nga pilosopo

  Ang usa ka pilosopo nagpuyo sa matag tawo, apan wala’y daghang bantog nga mga pilosopo. Ang husto nga mga tubag sa pangutana Ang bantog nga pilosopo sa dula nga quito; Yuta sa Milagdalaquot; ang mga mosunud nga mga tubag posible

  • Известный философ из 4 букв — Кант, Камю;
  • Известный философ из 5 букв — Ницше;
  • Известный философ из 6 букв — Сократ, Сенека;
  • Известный философ из 8 букв — Конфуций;
  • Известный философ из 10 букв — Шопенгауэр;
 • Поле чудес. На вопрос о известном философе, могу предложить следующие варианты ответов —

  • Ответ из 4 букв — Кант, Пирс, Камю, Руссо, Фрэйд.
  • Ответ из 5 букв — Ницше, Маркс.
  • Ответ из 6 букв — Сократ, Сенека, Платон. Вольтер.
  • Ответ из 8 букв — Демокрит, Конфуций, Соловьв.
  • Ответ из 10 букв — Аристотель, Шопенгауэр.
 • Mga bantog nga pilosopo

  Ania ang mga ngalan sa labing bantog nga mga pilosopo.

  • Mga ngalan sa 4 nga letra: Kant, Camus;
  • 5 nga mga ngalan sa sulat: Nietzsche, Hobbes;
  • ngalan sa 6 nga sulat: Voltaire, Socrates, Seneca;
  • ngalan sa 8 nga sulat: Confucius, Democritus;
  • 10 sulat nga sulat: Schopenhauer.
 • Ngadto sa kini nga pangutana sa matahum nga dula sa dula; Yuta sa Milagro; mahimong matubag sama sa mosunod:

  • четыре буквы — Кант ;
  • пять букв — Ницше ;
  • шесть букв — Сенека, Сократ ;
  • восемь букв — Конфуций ;
  • десять букв — Аристотель .

 • 4 nga letra: Kant

  5 nga sulat: Zeno, Nietzsche

  6 nga sulat: Socrates, Plato, Descartes, Hegel

  8 nga sulat: Democritus

  10 nga sulat: Aristotle, Schopenhauer

Loading ...

Idugang sa usa ka comment

Dili ma-publish ang imong email address. Обязательные поля помечены *